AKTUALNOŚCI

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących ma zaszczyt poinformować Państwa

 o XXVII Seminarium Szkoleniowym

NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW

 które planowane jest w terminie 14-17 maja 2024r

w Hotelu Antałówka

https://www.antalowka-zakopane.pl/

 

Organizatorem naukowym seminarium jest dr Sławomir Mackiewicz z Pracowni Badań Nieniszczących Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN

02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, tel. 22-826-12-81 w.248, e-mail: smackiew@ippt.pan.pl

 

Wykaz przewidywanych wykładów będzie przedstawiony na stronie internetowej.

 Oprócz wykładów zamówionych prezentowane będą zgłoszone referaty z prac własnych.

                    Serdecznie zapraszamy

Karta zgłoszenia Zakopane 2024                                                                                  


PROTOKÓŁ NR 1/2023

z Walnego Zebrania Członków PTBN

z dnia 13.06.2023 roku

 

Ad.1.

Zebranie otworzył Przewodniczący PTBN – Jacek Urbańczyk.

Powitał serdecznie przybyłych na zebranie członków PTBN. Po przywitaniu, zapoznał obecnych z programem zebrania, który przedstawiał się następująco:

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 i rozliczenia wyniku finansowego za rok 2022.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybory Zarządu PTBN, Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zarządu PTBN, Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Ad.2.

Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie – Artur Wiktor.

Ad.3.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 Ad.4.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej powołano jednogłośnie Mirosławę Trójca i Marka Mol.

Ad.5.

Komisja skrutacyjna sprawdziła ilość obecnych na zebraniu członków PTBN oraz zweryfikowała listę obecności.

W zebraniu uczestniczyło 21 członków PTBN (w tym 4 osoby wystawiły upoważnienie do głosowania w Ich imieniu ).

Ad.6.

Przewodniczący PTBN Jacek Urbańczyk przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN za 2022.

Ad.7.

Sprawozdanie finansowe PTBN za rok 2022, przyjęte przez Komisję Rewizyjną i Zarząd PTBN, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Cebula – Kozłowska. 

Ad.8.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Cebula – Kozłowska.

 Ad.9.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PTBN za rok 2022.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za pokryciem straty netto za rok 2022 funduszem własnym.

W zebraniu uczestniczyło 21 członków PTBN ( w tym 4 osoby wystawiły upoważnienie do głosowania w Ich imieniu ).

Podjęto:

– Uchwałę nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTBN za rok 2022

– Uchwałę nr 2/2023 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2022.

Ad.10.

Wszyscy zebrani jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej PTBN.

W zebraniu uczestniczyło 21 członków PTBN (w tym 4 osoby wystawiły upoważnienie do głosowania w Ich imieniu ).

Podjęto:

– Uchwałę nr 3/2023 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Ad.11.

Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego PTBN.

Wybory do Zarządu PTBN , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbyły się w głosowaniu jawnym, gdyż za takim głosowaniem opowiedziała się zwykła większość członków obecnych i upoważnionych do głosowania.

Komisja Wyborcza ogłosiła, że drogą głosowania na kadencję w latach 2023-2027 do:

a/ Zarządu PTBN weszli:

Jacek Urbańczyk

Sławomir Czerwonka

Artur Wiktor

Dariusz Wojdała

Krzysztof Kubica

Marcin Rasek

 

b/ Komisji Rewizyjnej weszli:

Dorota Cebula – Kozłowska

Janina Szmatloch

Aleksandra Krawczyk

 

c/ Sądu Koleżeńskiego weszli:

Anna Gwóźdź – Kotnis

Jacek Kozłowski

Artur Donath

Andrzej Urbańczyk

Andrzej Roik

Kandydaci ww. wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego PTBN.

W głosowaniu uczestniczyło 21 członków PTBN ( w tym 4 osoby wystawiły upoważnienie do głosowania w Ich imieniu ).

Ad.12.

Podjęto:

– Uchwałę nr 4/2023 w sprawie wyboru Zarządu PTBN, członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

 Ad.13.

Dorota Cebula – Kozłowska zaproponowała, aby zapraszać do bezpłatnego udziału w organizowanym przez PTBN Seminarium NDT (Zakopane lub inna lokalizacja), Najstarszego Aktywnego Członka PTBN tj. takiego, który bierze udział w corocznym Zebraniu Walnym Członków PTBN oraz ma opłacone składki członkowskie.

Ad.14.

Przewodniczący zebrania podziękował przybyłym członkom PTBN za udział            w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków PTBN.


Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących ma zaszczyt poinformować Państwa

o XXVI Seminarium Szkoleniowym

NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW

które planowane jest w terminie 23-26 maja 2023r
w Hotelu Antałówka w Zakopanem
Organizatorem seminarium z ramienia PTBN jest Przewodniczący PTBN – Jacek Urbańczyk.
Organizatorem naukowym seminarium jest dr Sławomir Mackiewicz z Pracowni Badań Nieniszczących Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, tel. 22-826-12-81 w.248, e-mail: smackiew@ippt.pan.pl
Współpraca naukowa: prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski.
Wykaz przewidywanych wykładów będzie przedstawiony na stronie internetowej.
Oprócz wykładów zamówionych prezentowane będą zgłoszone referaty z prac własnych.
Koszt uczestnictwa w konferencji 1100 PLN netto (cena zawiera udział w konferencji, obiady i kolacje wraz z wstępem na uroczystą kolację)
Zakwaterowanie w hotelu Antałówka w pokoju dwuosobowym w dniach 23-26 maja 2023 – 900 PLN netto (ilość miejsc ograniczona) w cenie nielimitowany wstęp do Aquaparku w godzinach urzędowania
Dopłata do pokoju 1 osobowego – 800 PLN netto
Udział osoby towarzyszącej – 1200 PLN netto – zakwaterowanie w pokoju z 1 łóżkiem dwuosobowym (zawiera wyżywienie oraz wstęp na uroczysta kolację)
Rezerwacja wystawy 1500 PLN netto (cena za 1 miejsce wystawowe)
Umieszczenie reklamy w materiałach – 1000 PLN netto / 1 sztuka (materiały należy dostarczyć do hotelu do dnia 20 maja 2023)
Umieszczenie roll-up w biurze konferencji – 1000 PLN netto/szt.
W przypadku rezerwacji i wpłaty do dnia 31marca 2023 przysługuje 150 PLN zniżki za opłatę konferencyjną
Serdecznie zapraszamy

 karta zgłoszenia ZAKOPANE 2023


Z powodu wciąż trwającej pandemii oraz trwającej wojny na Ukrainie, zarząd PTBN podjął decyzję o przełożeniu terminu seminarium na rok 2023.

Nowy termin podamy wkrótce.


ZAPROSZENIE

 

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXVI Seminarium Szkoleniowym

NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW

 które odbędzie się w dniach 10 – 13 maja 2022 r.

w

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym GEOVITA w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, tel.: 18 20 660 41; 782 600 149.

 Więcej informacji w zakładce SEMINARIUM NDT


 

 

PROTOKÓŁ NR 1/2019

z Walnego Zebrania Członków PTBN

z dnia 12.06.2019 roku

Ad.1.

Zebranie otworzył Przewodniczący PTBN Jacek Urbańczyk

Powitał serdecznie przybyłych na zebranie członków PTBN. Po przywitaniu, zapoznał obecnych z programem zebrania, który przedstawiał się następująco:

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 i rozliczenia wyniku finansowego za rok 2018.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
 10. Wybory Zarządu PTBN, Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru Zarządu PTBN, Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Ad.2.

Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie – Artur Wiktor.

Ad.3.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej powołano jednogłośnie Andrzeja Urbańczyk i Marka Mol.

Ad.5.

Przewodniczący PTBN Jacek Urbańczyk przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN za 2018.

Ad.6.

Sprawozdanie finansowe PTBN za rok 2018, przyjęte przez Komisję Rewizyjną i Zarząd PTBN, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Cebula – Kozłowska.

Ad.7.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Cebula – Kozłowska.

 Ad.8.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PTBN za rok 2018.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przeksięgowaniem zysk netto za rok 2018 na zwiększenie funduszu podstawowego z przeznaczeniem na cele statutowe.

W zebraniu uczestniczyło 25 członków PTBN ( w tym 9 osób wystawiło upoważnienie do głosowania w Ich imieniu ).

Podjęto:

– Uchwałę nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTBN za rok 2018

– Uchwałę nr 2/2019 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2018.

Ad.9.

Wszyscy zebrani jednogłośnie głosowali za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PTBN i Komisji Rewizyjnej PTBN.

W imieniu ustępującego Sądu Koleżeńskiego, wystąpił Paweł Zielosko, który oświadczy, że w ubiegającej kadencji nie było spraw spornych.

Podjęto:

– Uchwałę nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Ad.10.

Wybory do Zarządu PTBN , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbyły się w głosowaniu jawnym, gdyż za takim głosowaniem opowiedziała się zwykła większość członków obecnych i upoważnionych do głosowania. Za głosowaniem jawnym było 24 członków, a za głosowaniem tajny był 1 członek. Odbyło się głosowanie za ilością osób do Zarządu PTBN. Wszyscy zebrani jednogłośnie głosowali za 6-cio osobowym składem Zarządu PTBN.

Komisja Wyborcza ogłosiła, że drogą głosowania na kadencję w latach 2019-2023 do:

a/ Zarządu PTBN weszli:

Jacek Urbańczyk

Sławomir Czerwonka

Artur Wiktor

Dariusz Wojdała

Ryszard Jawor

Krzysztof Kubica

 

b/ Komisji Rewizyjnej weszli:

Dorota Cebula – Kozłowska

Janina Szmatloch

Marcin Rasek

 

c/ Sądu Koleżeńskiego weszli:

Paweł Zielosko

Jacek Kozłowski

Marian Drop

Mirosława Trójca

Andrzej Roik

 

Kandydaci ww. wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu PTBN, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

W głosowaniu uczestniczyło 25 członków PTBN ( w tym 9 osób wystawiło upoważnienie do głosowania w Ich imieniu ).

Ad.11.

Podjęto:

– Uchwałę nr 4/2019 w sprawie wyboru Zarządu PTBN, członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Ad.12.

Jacek Urbańczyk zaproponował, aby składki PTBN od 01.01.2020 roku wynosiły 36,00 zł. dla członków pracujących i 18,00 zł. dla emerytowanych członków.

Wszyscy zebrani jednogłośnie głosowali za przyjęciem od 01.01.2020 roku składek w wysokości 36,00 zł. dla członków pracujących i 18,00 zł. dla emerytów i rencistów.

Podjęto:

– Uchwałę nr 5/2019 w sprawie wysokości składek PTBN od 01.01.2020 roku.

Jacek Urbańczyk poinformował, że 48.Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących odbędzie się w 2019 w Wiśle, a następna Światowa Konferencja Badań Nieniszczących odbędzie się w 2020r. w Seulu.

Ad.13.

Przewodniczący zebrania podziękował przybyłym członkom PTBN za udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków PTBN.

 

 

Protokolant:                                                                 Przewodniczący Zebrania:

Beata Sierszecka                                                 Artur Wiktor


 W zakładce SEMINARIUM  NDT znajduje się lista referatów przewidzianych na XXV Seminarium Szkloeniowe w Zakopanym


        Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 

XXV Seminarium Szkoleniowym

 NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW

które odbędzie się w dniach 20 – 22 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym GEOVITA w Zakopanem 

Organizatorami naukowymi seminarium są: dr Sławomir Mackiewicz oraz dr hab. inż. Jacek Szelążek z Pracowni Badań Nieniszczących Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN     02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, tel. 22-826-12-81 w.248, e-mail: smackiew@ippt.pan.pl

Współpraca naukowa:  prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski.

Wykaz przewidywanych wykładów będzie przedstawiony na stronie internetowej.  

 Oprócz wykładów zamówionych prezentowane będą zgłoszone referaty z prac własnych.

 Koszt uczestnictwa wynosi: 1.340,- zł/osoby + 23%VAT (tj. 1.648,20 zł brutto). Koszt ten obejmuje:

–  zakwaterowanie i pełne wyżywienie uczestnika przez 3 dni

   (od wtorku 19 marca – od kolacji, do piątku 22 marca – do obiadu),

–  uczestnictwo na wykładach i prezentacjach oraz materiały seminaryjne,

–  zaświadczenie o udziale w seminarium.

W czasie seminarium zostanie wręczona nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w dziedzinie badań nieniszczących Panu dr hab. inż. Jackowi Szelążkowi oraz nagroda za osiągnięcia w dziedzinie badań nieniszczących, przyznana w 2018 r. Panu mgr inż. Stefanowi Szypulskiemu za całokształt pracy włożonej w rozwój badań nieniszczących.

 Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mailowy PTBN do dnia 04.03.2019 r. oraz wpłatę do tego terminu kosztów uczestnictwa na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas SA nr: 57 1750 0012 0000 0000 3102 8213.

 Koszt udziału osoby towarzyszącej wynosi 540,- zł + 23%VAT ( tj. 664,20 zł brutto ).

            Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane w kolejności wpłat.

Zainteresowanym promocją swoich wyrobów lub usług proponujemy:

Rezerwacja stanowiska wystawowego na  seminarium   – koszt stanowiska 600,- zł +23%VAT  ( tj. 738,00 zł brutto )

Umieszczenie reklamy w materiałach seminaryjnych  – koszt 400,- zł/str. + 23%VAT ( tj. 492,00 zł brutto )

Umieszczenie Roll-Up: przed salą konferencyjną – koszt 500,- zł/1 szt. + 23%VAT ( tj. 615,00 zł brutto )

Umieszczenie Roll-Up: w Biurze konferencji-koszt 200,- zł/1 szt + 23%VAT ( tj. 246,00 zł brutto )

Karta zgłoszenia

Zaproszenie Zakopane 2019

 


 

 

PROTOKÓŁ NR 1/2018

z Walnego Zebrania Członków PTBN

z dnia 20.06.2018 roku

 

Zebranie otworzył Przewodniczący PTBN – Jacek Urbańczyk.

Powitał serdecznie przybyłych na zebranie członków PTBN.

Po przywitaniu, zapoznał obecnych z rozesłanym programem zebrania, który przedstawiał się następująco:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie bilansu Towarzystwa za 2017 rok.
 6. Dyskusja. Wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał.

 

Ad.1.

Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie – Dariusz Wojdała.

Przewodniczący poinformował zebranych o śmierci Andrzeja Szymańskiego członka PTBN i jednocześnie Członka Komisji Rewizyjnej PTBN. Minutą ciszy uczczono śmierć Andrzeja Szymańskiego.

Przewodniczący, w związku ze śmiercią Członka Komisji Rewizyjnej PTBN przedstawił Nowy Program Walnego Zebrania Członków PTBN tj.:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Przeprowadzenie głosowania w sprawie zmiany programu Walnego Zebrania Członków PTBN poprzez dodanie punktu dotyczącego wyboru Członka Komisji Rewizyjnej PTBN.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Członka Komisji Rewizyjnej PTBN.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie i zatwierdzenie bilansu Towarzystwa za 2017 rok.
 8. Dyskusja. Wolne wnioski.
 9. Podjęcie uchwał.

 

Ad.2.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przyjęciem Nowego Programu Walnego Zebrania Członków PTBN. W zebraniu uczestniczyło 16 członków PTBN (w tym 1 osoba wystawiła upoważnienie do głosowania w Jej imieniu).

Ad.3.

Do Komisji Skrutacyjnej powołano jednogłośnie: Marcina Maćkowiak                       i Krzysztofa Kubica.

Ad.4.

Na Członka Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę Artura Wiktor.

Artur Wiktor wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej.

Obecni na zebraniu głosowali następująco:

– za powołaniem Artura Wiktor na Członka Komisji Rewizyjnej było 15 głosów,

– jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący ogłosił półgodzinną przerwę w obradach, aby Artur Wiktor       – Członek Komisji Rewizyjnej zapoznał się ze sprawami Komisji Rewizyjnej,  w tym ze sprawozdaniami finansowymi PTBN za rok 2017.

Ad.5.

Przewodniczący PTBN Jacek Urbańczyk przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN.

Ad.6.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Dorota Cebula-Kozłowska.

Ad.7.

Sprawozdanie finansowe PTBN za rok 2017, przyjęte przez Komisję Rewizyjną i Zarząd PTBN, przedstawił Jacek Urbańczyk.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PTBN za rok 2017.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przeksięgowaniem zysk netto za rok 2017 na zwiększenie funduszu podstawowego z przeznaczeniem na cele statutowe.

Ad.8.

Ryszard Jawor przedstawił historię PTBN. Założycielami PTBN byli Olgierd Podlaski, Adam Stryk, Werner Sobek, Władysław Malara i Ryszard Jawor.

Jacek Urbańczyk przedstawił Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych członków PTBN. Omówiono nową formę Deklaracji Członka osoby fizycznej i prawnej przystępującego do PTBN.

Przeanalizowano zadłużenia członków wspierających i zwyczajnych PTBN. Zarząd PTBN podejmie Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków PTBN.

Ad.7. Podjęto:

– Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej.

– Uchwałę nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTBN za rok 2017.

– Uchwałę nr 3/2018 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2017.

 

Protokolant:                                                                 Przewodniczący Zebrania:

Beata Sierszecka                                                     Dariusz Wojdała

 


 Klauzula informacyjna RODO 


Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących

zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 16:00

Walne Zebranie Członków PTBN,

które odbędzie się w Tychach w lokalu „POLONEZ – STARE KASYNO” ul. Browarowa nr 1.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem e-mail: ptbn@interia.pl najlepiej do dnia 12.06.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu.

 

 


REFERATY ZAKOPANE 2018

Informujemy, iż w zakładce REFERATY ukazywać się będą referaty wygłoszone na Seminarium Szkoleniowym w Zakopanym.


Sponsorem XXIV Seminarium Szkoleniowego jest


ZAPROSZENIE

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXIV Seminarium Szkoleniowym

 NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW

 które odbędzie się w dniach 14 – 16 marca 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym GEOVITA w Zakopanem, ul. Wierchowa 4.

Organizatorami naukowymi seminarium są: dr Sławomir Mackiewicz oraz dr hab. inż. Jacek Szelążek z Pracowni Badań Nieniszczących Zakładu Mechaniki Doświadczalnej IPPT PAN 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, tel. 22-826-12-81 w.248, e-mail: smackiew@ippt.pan.pl

Współpraca naukowa:  prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski.

Wykaz przewidywanych wykładów będzie przedstawiony na stronie internetowej.

 Oprócz wykładów zamówionych prezentowane będą zgłoszone referaty z prac własnych.

 Koszt uczestnictwa wynosi: 1.340 zł /osoby + 23%VAT (tj. 1.648,20 zł. brutto). Koszt ten obejmuje:

–  zakwaterowanie i pełne wyżywienie uczestnika przez 3 dni

(od wtorku 13 marca – od kolacji, do piątku 16 marca – do obiadu),

–  uczestnictwo na wykładach i prezentacjach oraz materiały seminaryjne,

–  zaświadczenie o udziale w seminarium.

W czasie seminarium zostanie wręczona nagroda za osiągnięcia w dziedzinie badań nieniszczących, przyznana w 2017 r. Panu Dariuszowi Mężykowi z Instytutu Energetyki za całokształt pracy włożonej w rozwój badań nieniszczących.

Zgłoszenia przyjnujemy do dnia 28.02.2018 r.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane w kolejności wpłat.

Zainteresowanym promocją swoich wyrobów lub usług proponujemy:

Rezerwacja stanowiska wystawowego na  seminarium – koszt stanowiska 400,- zł +23%VAT

Umieszczenie reklamy w materiałach seminaryjnych – koszt 350,-zł./str. + 23%VAT

 


Informujemy, iż od dnia 26 października 2017, Towarzystwo zyskało nowe miejsce na nasze archiwum.
Dane kontaktowe pozostają bez zmian !

Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować Panu Leszkowi Zawadzkiemu za udostępnienie lokalu, firmie TÜV SÜD za pomoc i udostępnienie samochodu. Specjalne podziękowania również dla Ryszarda Jawora oraz Dariusza Wojdały za pomoc przy przeprowadzce.

Poniżej przesyłam zdjęcie naszego nowego lokalu.

 

 


PROTOKÓŁ NR 1/2017

z Walnego Zebrania Członków PTBN

z dnia 07.06.2017 roku

 

Zebranie otworzył Przewodniczący PTBN – Jacek Urbańczyk.

Powitał serdecznie przybyłych na zebranie członków PTBN. Po przywitaniu, zapoznał obecnych z programem zebrania, który przedstawiał się następująco:

Program zebrania:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie bilansu Towarzystwa za 2016 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał.

 

Ad.1. Przewodniczącym zebrania został wybrany jednogłośnie – Bronisław Cieśla.

Ad.2. Do Komisji Skrutacyjnej powołano jednogłośnie: Artura Wiktor i Marcina Rasek.

Ad.3. Przewodniczący PTBN Jacek Urbańczyk przedstawił Sprawozdanie i z działalności Zarządu PTBN.

Ad.4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Dorota Cebula-Kozłowska.

Ad.5. Sprawozdanie finansowe PTBN za rok 2016, przyjęte przez Komisję Rewizyjną i Zarząd PTBN, przedstawił Jacek Urbańczyk.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego PTBN za rok 2016.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przeksięgowaniem zysk netto za rok 2016 na zwiększenie funduszu podstawowego z przeznaczeniem na cele statutowe.

W zebraniu uczestniczyło 15 członków PTBN ( w tym 1 osoba wystawiła upoważnienie do głosowania w Jej imieniu ).

Ad.6. Ryszard Jawor zaproponował, aby prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa został Członkiem Honorowym PTBN. Ryszard Jawor przedstawił osobę oraz zasługi prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa dla rozwoju badań nieniszczących. Do tej pory prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa był Członkiem Zwyczajnym PTBN.

Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za przyjęciem prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa na Członka Honorowego PTBN.

Ryszard Jawor poruszył sprawę Jubileuszu PTBN. Przypomniał okres założenia PTBN. Wymieniono Przewodniczących PTBN – Ryszard Jawor, Malara, Adam Stryk, Ludmiła Bigda, Andrzej Skorupa i Jacek Urbańczyk. Jacek Urbańczyk zaproponował, aby Ryszard Jawor spisał historię PTBN.

Bronisław Cieśla poruszył sprawę pozyskania nowych członków PTBN. Wywiązała się dyskusja na temat przyciągnięcia i zainteresowania PTBN nowych osób, a w szczególności ludzi młodych. Zastanawiano się nad możliwościami zorganizowania odczytów, referatów, seminariów, pokazów oraz specyfiki pracy w badaniach nieniszczących wśród studentów politechniki.

Jacek Urbańczyk przypomniał o nowej stronie internetowej: ptbn.eu, gdzie można zapoznać się z bieżącymi oraz archiwalnymi sprawami PTBN.

Ad.7. Podjęto:

– Uchwałę nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTBN za rok 2016

– Uchwałę nr 2/2017 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2016

– Uchwałę nr 3/2017 w sprawie przyjęcia prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa do Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących jako Członka Honorowego

 

Protokolant:                                                                 Przewodniczący Zebrania:

Beata Sierszecka                                                 Bronisław Cieśla


WALNE ZEBRANIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących zwołuje na dzień 07czerwca 2017r.o godz.16:00

Walne Zgromadzenie Członków PTBN,

które odbędzie się w Katowicach

w lokalu BOHEMA ul. Bratków nr 4.

 

 

Program zebrania będzie przedstawiać się następująco:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu PTBN.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie bilansu Towarzystwa za 2016 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailem e-mail: ptbn@interia.pl najlepiej do dnia 31.05.2017 r