SKŁAD ZARZĄDU

Skład zarządu

Po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 12.06.2019r. Zarząd PTBN ukonstytuował się w następującym składzie:

Przewodniczący: Jacek Urbańczyk
Wiceprzewodniczący: Dariusz Wojdała
Wiceprzewodniczący: Artur Wiktor
Skarbnik: Krzysztof Kubica
Członkowie: Ryszard Jawor
Sławomir Czerwonka
Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się jak niżej:
Przewodnicząca: Dorota Cebula-Kozłowska
Członkowie: Janina Szmatloch
Marcin Rasek
Do Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
Marian Drop

Mirosława Trójca

Andrzej Roik

Jacek Kozłowski

Paweł Zielosko

 Przewodniczący PTBN
mgr inż. Jacek Urbańczyk