ZAKOPANE 2018

ALGORYTM EKSKLUZJI W INTERPRETACJI WSKAZAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH W ODLEWACH STALIWNYCH O RÓWNOLEGŁYCH ŚCIANACH – Bronisław CIEŚLA, Ryszard JAWOR, RBM-NDT Sp. z o.o.;

 

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH W ELEMENTACH WYBRANYCH KONSTRUKCJI– Zbigniew L. KOWALEWSKI, Tadeusz SZYMCZAK

 

DETECTION OF THE SUBSURFACE CRACKS PROPAGATED FROM RIVET HOLES IN THE MULTILAYER AIRCRAFT STRUCTURES – Valentyn UCHANIN

 

WYKORZYSTANIE PROFILOMETRII 3D DO BADAŃ KONTAKTU POWIERZCHNI Grzegorz Starzyński

 

OCENA GRUBOŚCI WARSTW I POWŁOK Z WYKORZYSTANIEM PRĄDÓW WIROWYCH.  – Dominik KUKLA

 

PODWYŻSZANIE WIARYGODNOŚCI BADANIA – STUDIA PRZYPADKÓW ZAAWANSOWANYCH CYFROWYCH TECHNIK NDT – Marek ŚLIWOWSKI

 

BADANIA POZIOMU ZESPOLENIA WARSTW WYKONANYCH Z KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH W UJĘCIU WIELOSKALOWYM  – Łukasz SADOWSKI

 

WYMAGANIA DIAGNOSTYCZNE PODCZAS EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH – Dariusz MĘŻYK

 

SPRAWDZANIE I WERYFIKACJA DEFEKTOSKOPÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH PHASED ARRAY – Tomasz KATZ

 

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE W SPRZĘŻENIU POWIETRZNYM – Sławomir MACKIEWICZ