LINKI

www.ippt.gov.pl Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN)

www.kkbn.pl Krajowe Konferencje Badań Nieniszczących (historia)

www.testing.pl – Strona firmy BTH TESTING – urządzenia do badań nieniszczących i metalografii

www.rbm-ndt.pl Firma RBM-NDT Sp. z o.o. z Chorzowa. Usługi w zakresie badań nieniszczących.

www.geovita.pl Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA w Zakopanem